Den viktigste endringen som betyr noe for deg som spiller er innføringen av EGA turneringshandicap. EGA Turneringshandicap er nytt fra 2012, men innføres ikke før i 2013.

EGA Turneringshandicap blir en forutsetning for å delta i turneringer hvor
turneringsarrangøren har bestemt at kun spillere med EGA turneringshandicap får
delta. Bakgrunnen for dette, er at man ønsker å unngå at spillere som sjelden
eller aldri regulerer sitt handicap, får en urettmessig fordel i forhold til
spillere som regulerer sitt handicap jevnlig.
Turneringsarrangøren bestemmer om det skal kreves EGA
Turneringshandicap eller ikke. Les derfor nøye turneringsbestemmelsene hvis du
skal melde deg på en turnering.
Hvordan etablere EGA Turneringshandicap?

Man må spille og registrere minst 4 handicaptellende runder
i 2012 sesongen. Rundene kan være selskapsrunder eller turneringsrunder. Da kan man dokumentere (via golf box) at man har spilt golf og regulert sitt handicap etter gjeldene regler. Er du i
handicapkategori 1 (lavere handicap enn 4,5) må du skaffe deg EGA
Turneringshandicap via turneringsspill.

Innføring av EGA Turneringshandicap skjer ikke før 2013
sesongen, og dermed i forbindelse med årsrevisjonen 2012/2013.

Snarveien (gjelder 2013, hvis du ikke registrerte 4 runder i 2012)

Du må spille 3 handicaptellende runder, registrere
resultatet for hver av dem i Golf Box og få handicappet regulert. Nå har du
etablert EGA Turneringshandicap. For handicapkategori 1 gjelder kun turneringer
som spilles uten EGA Turneringshandicap.

Viktig informasjon: Selv om du ikke etablerer EGA Turneringshandicap,
mister du ikke ditt «vanlige» handicap. Du kan fortsatt spille selskapsrunder,
handicaptellende selskapsrunder og spille turneringer (hvor turneringshandicap
ikke kreves).

Golffordamer.no oppfordrer alle spillere til å la det bli en
vane å registrere spilte runder. Da får du som spiller et mer korrekt handicap.
Husk at ved å skrive deg opp, får du flere slag. Kanskje det er akkurat det ene
slaget du trenger for å komme over 36 poeng.

Her krysser du av i golfbox for å registrere handicaptellende selskapsrunde
Det er også utrolig viktig å skrive seg ned, når man spiller
runder over 36 poeng. Handicapet du er registrert med skal vise din
spillestyrke, og når du ikke skriver deg ned, skaffer du deg fordeler i forhold
til andre spillere som registrerer og justerer sitt handicap.

Er du usikker på hvordan man registrerer rundene i golf box,
så hjelper sikkert klubben din til med litt opplæring.

For mer informasjon om de nye handicap reglene, kan man
laste ned EGAs orginaldokument. Dokumentet er på engelsk. Adressen er: www.ega-golf.ch

Utskrift E-post