Årsmøte

ÅRSMØTE

 

SORKNES GOLFKLUBB

på Østerdalen Hotell.


Lørdag 17. februar 2018. Kl. 15:00

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av klubben i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. § 3 (1). Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §16. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. §16.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

 

Hilsen

Styret.

Utskrift E-post

Våre Sponsorer

Sport1
Rom For Flere
Milano
John Galten
Blodstrupmoen AS
Golf For Damer
Presis Digitalprint
Rema 1000 Rena
Myklestad AS
Romerike Markiseservice AS
KaffeAlliansen
Rena Byggsystem AS
Østerdalshytta
Interflux
Monter Rena
Oljeexpressen AS
Thermo King Norge
Sparebanken Østlandet